September 6 ~ Full Moon 13º Pisces
September 20 ~ New Moon 20º Virgo
October 5 ~ Full Moon 12º Aries
October 19 ~ New Moon 26º Libra
November 4 ~ Full Moon 11º Taurus
November 18 ~ New Moon 26º Scorpio
December 3 ~ Full Moon 11º Gemini
December 18 ~ New Moon 18º Sagittarius